Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania, prosimy o kontakt.

it.split payment

Zarządzanie zobowiązaniami objętymi mechanizmem płatności podzielonej (Split Payment) dla SAP ERP oraz S/4HANA

Split Payment (ang. płatność podzielona) to sposób płatności podatku VAT przez podmioty rynkowe. Występuje w transakcjach dokonywanych pomiędzy firmami. Polega on na podzieleniu kwoty płatności za fakturę na dwie części: kwotę netto oraz kwotę podatku VAT. Są one rozliczane osobno na dwóch różnych kontach bankowych. Kwota netto trafia na rachunek bankowy kontrahenta, a kwota podatku VAT musi trafić na dedykowane subkonto podmiotu, z którym dokonuje się transakcji. Każdy czynny płatnik VAT ma obowiązek posiadać takie wydzielone konto w banku, z którego usług korzysta.

Korzyści
Funkcje
Wymagania

Szybkie wdrożenie

Proces wdrożenia rozwiązania został maksymalnie uproszczony, aby zaangażowanie klienta w prace implementacyjne było niewielkie. Już po kilku dniach Klienci mogą korzystać z rozwiązania.

Pełna integracja

Produkt it.split payment kompleksowo dostosuje Twój system SAP do obsługi płatności podzielonej, ograniczając błędy i umożliwiając wykonanie wszelkich działań w jego ramach.

Prosta obsługa

Rozwiązanie jest proste w obsłudze, dzięki czemu trening użytkowników jest bardzo krótki, a ogólna wygoda przy korzystaniu, nawet przy obsłudze wielu płatności, jest bardzo duża.

Korzyści

Split Payment w całości na systemie SAP

Optymalne wykorzystanie działań, związanych z zarządzaniem płatnościami według nowego wymogu prawnego, wymaga dedykowanego rozwiązania, tak aby Twoje zaplecze informatyczne w pełni korzystało ze swojego potencjału, bez napotykania niepotrzebnych utrudnień, w postaci ręcznego uzupełniania danych lub kontrolowania jednostkowego przelewów.

Elastyczna konfiguracja

Rozwiązanie it.split payment bazuje na indywidualnym podejściu do środowiska biznesowego i finansowego w jakim prosperujesz. Ostateczny kształt narzędzia wyłania się po analizie systemu oraz określonych potrzeb, co pozwala na zachowanie dużej swobody we wprowadzaniu spersonalizowanych ustawień i opcji dodatkowych. Narzędzie może zostać dostosowane do każdego typu branży/działalności. Wśród dotychczasowych klientów, którzy wybrali nasz produkt znajdują się przedstawiciele wielu różnorodnych branż, jak: budowlana, farmaceutyczna, finansowa, meblarska, spożywcza, przetwórstwa metali, dystrybucyjna, komunalna.

Pełna zgodność z przepisami

Split Payment to kolejny z kroków Ministerstwa Finansów, który dostosowuje polskie prawo podatkowe do nowych standardów poprzez wprowadzanie używanych międzynarodowo narzędzi i środków prawnych, w tym przypadku - mechanizmu płatności podzielonej. W różnych formach i na różnych zasadach obowiązuje już ona m.in. w Rumunii, Włoszech, Czechach czy Turcji. NTT DATA Business Solutions gwarantuje zapewnienie odpowiednich aktualizacji, w przypadku pojawienia się kolejnych zmian lub iteracji Split Payment, wprowadzonych przez organy prawne. Nasze narzędzie umożliwia zachowanie pełnej zgodności oraz transparentności dla wykonywanych płatności podzielonych w systemie SAP.

Korzyści it.split payment

it.split payment umożliwia wykonanie przelewu dla dostawcy lub odbiorcy, w zależności od wybranego wariantu, zgodnie z komunikatem Split Payment i na podstawie formatu ELIXIR-0, rozszerzonego o dane wymagane Ustawą.

Obsługiwane procesy w ramach rozwiązania:

 • Płatności całej kwoty VAT
 • Płatności częściowe
  • Płatności częściowe – żądanie płatności F-59
  • Płatności częściowe – rozliczanie częściowe
 • Płatności częściowe – rozliczanie pozostałe
 • Kompensata z odbiorcą
 • Zwrot do odbiorcy
 • Płatności ratalne (zobowiązanie podzielone na kilka części)
 • Alternatywny odbiorca płatności
 • Dokumenty bez kodu podatku (ręczne wskazanie kwoty VAT)
 • Documents without tax code (manual indication of the VAT amount)
 • kwotę VAT dla faktur walutowych
 • przelewy zbiorcze

 

Pozwól pomóc nam w obsłudze Twoich płatności poprzez usprawnienie i ułatwienie Twojej codziennej pracy. Korzyści jakie uzyskasz dzięki it.split payment to:

 • Minimalny wpływ rozwiązania na obecne procesy biznesowe w SAP
 • Obsługę długich numerów faktur zakupowych w standardzie
 • Analizę danych przed wysłaniem przelewów - rozbudowane możliwości
 • Łatwość dostosowania rozwiązania do indywidualnych wymagań klienta
 • Brak konieczności wgrywania not SAP
 • Działanie również na starszych wersjach SAP

Wymagania

 • Aktualny system SAP zgodnie z notą: 2168056 - Collective note for payment formats: PL_ELIXIR-O w przypadku wariantu struktury w oparciu o PWM lub wdrożone rozwiązanie płatności elektronicznych w oparciu o program J_1P0042
   
 • Narzędzie dostępne jest na system SAP ERP oraz S/4HANA. Rozwiązanie zakłada, że dane potrzebne do przygotowania przelewu Split Payment są dostępne w systemie SAP i obejmuje prace tylko w ramach systemu SAP ERP
   
 • Rozwiązanie it.split payment dostarczone jest za pomocą transportów w standardzie technicznym NTT DATA Business Solutions (kodowanie, schematy nazewnictwa obiektów, pakiety, transakcje), które należy zaimplementować na systemie SAP
   
 • Rozwiązanie wymaga zawarcia umowy serwisowej (Maintenance) obejmującej pomoc techniczną oraz aktualizacje produktu
   
 • Klient jest zobligowany do oddelegowania zespołu wspierającego implementacje oraz testującego rozwiązanie (opóźnienia wynikające z winy Klienta mogą spowodować niedotrzymanie terminu realizacji). Wszystkie strony włączone do realizacji prac zobligowane są do działania zgodnie z przyjętym planem (dotyczy partnera Basis, Key Userów, wsparcia technicznego itp.)
   
 • W szczególnych przypadkach prawidłowe wykazanie kwoty VAT na przelewie może wymagać zmian w procesach rozliczania (dotyczy płatności częściowych) lub dodatkowych zmian ABAP

 

NTT DATA Business Solutions jest otwarte na Twoje potrzeby i oferuje Ci wykonanie wszelkich działań, będących poza zakresem podstawowym rozwiązania, jeśli tylko okażesz nam taką potrzebę. Twoje wymagania zostaną przeanalizowane oraz doprecyzowane w trakcie konsultacji indywidualnych tak, aby odpowiednio skonfigurować oraz spersonalizować narzędzie it.split payment do Twojej pracy.

Wyślij wiadomość i dowiedz się więcej

Czy szukasz więcej informacji na temat it.split payment? Zapraszamy do kontaktu.