Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania, prosimy o kontakt.

it.smart suite

Podnieś poziom zadowolenia klienta dzięki inteligentnemu rozwiązaniu do zarządzania programami motywacyjnymi

it.smart suite rozszerza rozwiązanie SAP o inteligentne narzędzie do zarządzania programami motywacyjnymi, spełniające dedykowane wymagania branżowe. Pakiet it.smart suite jest opracowany na bazie rozwiązania SAP - Zarządzanie umowami warunkowymi (CCM). Dodatek rozszerza rozwiązanie o zarządzanie złożonymi programami sprzedażowymi, umowami, rabatami, prowizjami, refakturowaniem i programami TPM. it.smart suite pozwala generować raporty dotyczące programów motywacyjnych według określonych parametrów oraz zarządzać wszystkimi procesami w sposób ekonomiczny.

Korzyści
Funkcje
Wymagania
Materiały dodatkowe

Monitorowanie w czasie rzeczywistym

Optymalizacja działalności poprzez analizę przepływów finansowych w czasie rzeczywistym

Inteligentne zarządzanie programami motywacyjnymi

Zarządzaj złożonymi programami motywacyjnymi

Zrównoważony rozwój relacji biznesowych

Wzmacnianie relacji biznesowych poprzez programy motywacyjne

Korzyści

Zwiększenie wydajności i rentowności dzięki automatyzacji procesów manualnych

Działania manualne są praco- i czasochłonne, niejednokrotnie obciążające całe działy w firmach. it.smart suite umożliwia automatyzację kluczowych procesów związanych z zarządzaniem programami motywacyjnymi: rabatami, zobowiązaniami oraz należnościami. W rezultacie pozwala na ograniczenie liczby błędów ludzkich. Jendocześnie odciążasz swoich pracowników, którzy mogą skupić się na podstawowej działalności, zwiększając efektywność i rentowność.

Zarządzaj wszystkimi programami za pomocą jednej platformy motywacyjnej

Często różne programy i procesy motywacyjne obsługiwane są na różnych platformach. Takie działania mogą być bardzo czasochłonne. Pakiet it.smart suite pozwala utrzymać wszystkie programy oraz powiązane procesy na jednej, scentralizowanej platformie motywacyjnej, oferując przy tym intuicyjny interfejs użytkownika. Dzięki temu masz przejrzysty dostęp do danych i możesz analizować je w szerokiej perspektywie.

Zbudowany w opraciu o najlepsze i sprawdzone praktyki SAP

it.smart suite jest rozszerzeniem do systemu Zarządzania Umowami Warunkowymi (CCM) – modelu najlepszych praktyk SAP. Umożliwia przechowywanie w systemie umów zawartych między Twoją firmą a partnerami biznesowymi, a także ważnych informacji, takich jak ceny i warunki. CCM stanowi podstawę tego modułu, dając Ci pewność, że zawsze działasz zgodnie z najwyższymi standardami SAP i możesz szybko rozpocząć korzystanie z narzędzia.

Korzyści it.smart suite

 • Wyświetlanie zobowiązań z tytułu programów motywacyjnych w czasie rzeczywistym.
 • Zarządzanie złożonymi umowami sprzedaży i kontraktami.
 • Przeprowadzanie rozliczeń międzyokresowych i storn dla programów motywacyjnych
 • Rozliczenia w zakresie programów motywacyjnych
 • Przechwytywanie roszczeń partnerów biznesowych
 • Automatyzacja rozrachunków z dostawcami (AP)/odbiorcami (AR)
 • Sprawozdawczość wszystkich programów motywacyjnych
 • Zarządzanie umowami związanymi z programami motywacyjnymi
 • Przetwarzanie programów motywacyjnych z uwzględnieniem kalkulacji, rozliczeń międzyokresowych, rozrachunków i sprawozdawczości
 • Podejście modułowe pozwalające na adaptację, w zależności od indywidualnych potrzeb:
       - Rabaty dla klientów
       - Obciążenia zwrotne
       - Rabaty dostawców
       - Promocje
       - Refakturowanie
       - Prowizje

Szybkie i wydajne zarządzania procesami związanymi z programami motywacyjnymi

it.smart suite is the incentive management solution for smart incentive management in SAP

Wymagania

Wymagane oprogramowanie:

 • Wersja SAP S/4HANA 1610
 • SAP Fiori prerequisites
 • SAP NetWeaver Gateway 2.0 SP05 or higher

Wymagania Systemowe:

 • PU: 2 Cores
 • Main Memory: 8 GB RAM
 • Hard Disk: 80 GB HDD, if required more
 • Database: 2 GB + 50 KB per EDI message

Rozwiązanie wymaga zawarcia umowy serwisowej na oprogramowanie, obejmującej pomoc techniczną Help Desk oraz aktualizacje produktu.

Wyślij wiadomość i dowiedz się więcej

Czy szukasz więcej informacji na temat it.smart suite? Zapraszamy do kontaktu.