Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania, prosimy o kontakt.

it.mx direct spend portal

Uprość łańcuch dostaw dzięki portalowi dostawcy.

it.mx direct spend portal to rozwiązanie do stworzenia portalu dostawcy, zaprojektowane w taki sposób, żeby mogli z niego korzystać zarówno dostawcy, jak i pracownicy wewnętrzni. Rozwiązanie stanowi kompleksowe źródło danych. Na podstawie dokładnych informacji, dostępnych w czasie rzeczywistym, portal dostawcy pozwala na szybkie podejmowanie trafnych decyzji i usprawnia współpracę z dostawcami. Narzędzie umożliwia efektywną wymianę niezbędnych danych w przejrzystych formatach. Jednocześnie rozwiązanie pozwala dostawcom na szybkie udostępnienie najnowszych danych na platformie online.

Korzyści
Funkcje
Zakres & Wymagania
Materiały dodatkowe

Obniżenie kosztów administracyjnych

Obniżaj nakłady dostawców na adminstrację wewnętrzną

Uproszczenie poprzez automatyzację

Minimalizuj pracę manualną w łańcuchu dostaw

Wyższa jakość współpracy

Zapewniaj bliskie relacje biznesowe z dostawcami

Korzyści

Rozbudowa łańcucha dostaw bez zwiększania kosztów administracyjnych

Rozszerzanie łańcucha dostaw bez zwiększania liczby pracowników może być trudne i wiązać się z ograniczeniami. Wyeliminowanie czynności ręcznych z łańcucha logistycznego przyczynia się do uproszczenia procesów biznesowych. W przypadku kiedy dostawca samodzielne wprowadza dane i wykonuje kluczowe zadania w dedykowanym portalu, pracownicy wewnętrzni mogą skupić się na biężących pracach rozwojowych. W efekcie prowadzi to do kluczowego obniżenia wewnętrznych kosztów administracyjnych.

Bardziej precyzyjna współpraca z bezpośrednimi dostawcami

Rozwiązanie online do współpracy z dostawcami umożliwia szybką wymianę danych między dostawcami w systemie SAP i zapewnia im wgląd w kluczowe informacje. Dostawcy mogą samodzielnie wprowadzać dane, takie jak prognozy dotyczące materiałów i kluczowe wskaźniki wydajności. Wszystkie informacje pochodzą z głównych systemów i są aktualizowane w czasie rzeczywistym. Dostawcy mogą więc reagować na bieżąco, dostosowując swoje działania do zmieniających się potrzeb i zapewniając najwyższą jakość obsługi klienta.

Szybka i efektywna transmisja danych

Rozwiązanie it.mx direct spend portal pozwala dostawcom na szybkie przesłanie online kluczowych danych. Mogą być one sprawnie przenoszone do odpowiednich lokalizacji (w razie potrzeby podlegają zatwierdzeniu) w głównych systemach SAP. Taka transmisja informacji zapewnia ich większą widoczność w całej organizacji. Umożliwia to podejmowanie świadomych decyzji w oparciu o najnowszą wersję danych. Dostawca otrzymuje narzędzie do prostego przesyłania danych, a pracownik wewnętrzny otrzymuje intuicyjną platformę do przeglądania i zatwierdzania przekazywanych danych.

Funkcje it.mx direct spend portal

 • Zarządzanie zamówieniami i umowami online przez dostawców
 • Zapewnienie dostawcom większej widoczności kluczowych wskaźników wydajności
 • Odpowiadanie przez dostawców na złożone zapytania ofertowe w ramach portalu
 • Umożliwienie dostawcom przeglądania i proponowania zmian w danych własnego konta
 • Poprawa wydajności dostawców dzięki dostępowi do prognoz dotyczących materiałów
 • Umożliwienie dostawcom składania zaawansowanych powiadomień o wysyłce online
 • Dostarczanie dostawcom szczegółowych informacji o umowach i ich wykorzystaniu
 • Ustrukturyzowane przesyłanie faktur online przez dostawców
 • Widoczność zawiadomień QM dla dostawców na ich koncie
 • Wewnętrzna wersja portalu na potrzeby współpracy

Usprawniony łańcuch dostaw dzięki funkcjonalnie bogatej platformie dostawców

The vendor portal solution for SAP supplier data, vendor collaboration and supply chain growth

Zakres

Indywidualne usługi konsultingowe i licencje zostaną określone w trakcie warsztatów, podczas których zostaną dokładnie przeanalizowane wymagania i procesy.

Wymagania

Wymagane oprogramowanie:

 • Wersja ECC 6.0 EHP0 lub wyższa (z zastrzeżeniem minimalnych wersji SPS).
 • Wersja S/4 HANA 1511 lub wyższa (z zastrzeżeniem minimalnych wersji SPS).

Rozwiązanie wymaga zawarcia umowy serwisowej, obejmującej rozszerzenie również w zakresie bezpieczeństwa oraz aktualizacje produktu. 

Referencje klientów

Wyślij wiadomość i dowiedz się więcej

Czy szukasz więcej informacji na temat it.mx direct spend portal? Zapraszamy do kontaktu.