Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania, prosimy o kontakt.

it.master data simplified

Uproszczone zarządzanie danymi podstawowymi w SAP

Zwiększ jakość danych i kontrolę ich jakości, dzięki uproszczonemu i zautomatyzowanemu zarządzaniu danymi. it.master data simplified (it.mds) to rozwiązanie służące do wzbogacania i opracowywania danych podstawowych. Wiele firm zmaga się ze zdefiniowaniem jasnych ról i obowiązków, a także złożonych procesów związanych z opracowaniem danych podstawowych w systemie SAP. it.mds ustanawia solidną strukturę nadzoru i przyczynia się do wyższej jakości danych dzięki automatyzacji podstawowych procesów, a przez to prowadzi do zmniejszenia liczby błędów popełnianych ręcznie oraz obniża koszty.

Korzyści
Funkcje
Zakres
Wymagania
Materiały dodatkowe

Wysoka jakość danych

Wyższa jakość danych dla zwiększenia wydajności

Uproszczenie i automatyzacja

Mniej pracy manualnej i dostosowanie interfejsu do aktualnych potrzeb

Lepszy nadzór

Zwiększenie kontroli nad przetwarzanymi danymi

Korzyści

Lepsza jakość danych i kontrola nad nimi dla zwiększenia wydajności

Wysoka jakość danych jest podstawą do obniżenia kosztów i czasu procesów, a także bardziej wiarygodnych prognoz. Dzięki harmonizacji i synchronizacji danych podstawowych, it.master data simplified pomaga uporządkować dane z podstawowych procesów biznesowych i przepływów pracy, zwiększając ogólną jakość danych. W ten sposób rozwiązanie minimalizuje niespójności i problemy z integralnością danych, co skutkuje niższymi kosztami i wyższym poziomem wydajności.

Zmniejszenie liczby błędów w procesach i nakładów na prace manualne

Zarządzanie danymi podstawowymi musi opierać się na centralnych, ustandaryzowanych regułach i jasno określonym, kompleksowym cyklem życia. Wiele firm zmaga się z jasnym określeniem ról i zakresów odpowiedzialności oraz złożonymi procesami zarządzania danymi podstawowymi w systemie SAP. Problemy te, zazwyczaj objawiające się wysokim poziomem błędów, wymagają coraz więcej prac wykonywanych ręcznie dla ich zniwelowania. Rozwiązanie it.master data simplified umożliwia firmom zmniejszenie ilości prac manualnych, związanych z danymi podstawowymi o blisko 90%.

Uproszczone podejmowanie decyzji

Zamiast skomplikowanych, technicznych terminów związanych z ERP, użytkownicy mogą zdefiniować terminologię dedykowaną danej firmy, aby ułatwić szybkie podejmowanie decyzji wyłącznie w oparciu o określone potrzeby biznesowe. Dzięki wsparciu przepływu pracy i jasnemu przeglądowi wszystkich danych podstawowych w całej firmie, podejmowanie decyzji staje się znacznie prostsze i bardziej efektywne.

Funkcje it.master data simplified

 • Wsparcie przepływu pracy w zakresie tworzenia, utrzymania i rozszerzania procesów
 • Obsługa zatwierdzeń i podpisu cyfrowego w celu zapewnienia wysokiego poziomu nadzoru danych
 • Możliwość zdefiniowania terminologii specyficznej dla firmy 
 • Definiowanie indywidualnej logiki zależności pól globalnych oraz lokalnych na potrzeby tworzenia i opracowywania danych podstawowych
 • Możliwość zdefiniowania zależności pól pomiędzy obiektami
 • Obsługa reguł biznesowych określonych dla jednostek organizacyjnych do realizacji, w zależności od działu i w sposób zróżnicowany 
 • Możliwość profilowania pól danych podstawowych dla spójnych procesów przetwarzania danych  
 • Zoptymalizowany interfejs 
 • Kompatybilność z SAP S/4HANA 
 • Wsparcie rozwiązań branżowych SAP i rozszerzeń klienta dla tabel 

Przegląd procesów biznesowych za pomocą uproszczonego zarządzania danymi podstawowymi w systemie SAP

Enhanced and simplified master data maintenance in SAP for data quality and governance

Zakres

Wdrożenie i dostawa:

 • Instalacja it.master data simplified za pomocą importu transportu
 • Analiza bieżącego stanu praktyk dotyczących zarządzania danymi podstawowymi
 • Konsultacje w celu zdefiniowania ustawień i wykorzystania it.master data simplified 
 • Dostosowanie rozwiązania w celu wsparcia i wzbogacenia procesów klienta
 • Konfiguracja przepływu pracy w celu wsparcia oraz nadzoru reguł biznesowych i procesów MDM
 • Integracja systemu i migracja danych podstawowych

 

it.master data simplified ECC obsługuje:

 • Dane podstawowe materiału
 • Rekordy informacyjne zaopatrzenia
 • Dane podstawowe dostawcy
 • Dane podstawowe klienta
 • Dodatkowe obiekty*


it.master data simplified S/4HANA obsługuje: 

 • Dane podstawowe materiału
 • Rekordy informacyjne zaopatrzenia
 • Partnerów biznesowych

*Dodatkowe obiekty to koncepcja dla zastosowania przepływów pracy i nadzoru do transakcji danych podstawowych SAP, takich jak receptury i marszruty. Te rodzaje przepływów pracy są wyzwalane z poziomu procesów it.master data simplified.

Wymagania

Rozwiązanie wymaga zawarcia umowy serwisowej, obejmującej usługi informacyjne i powiadomienia o zmianach, pomoc techniczną Help Desk oraz aktualizacje produktu. 

Wymagania systemowe:

 • Wersja SAP ERP 606 (EHP5) i SAP NetWeaver 7.02 lub wyższa
 • Wersja SAP S/4HANA 1610

Referencje klientów

Wyślij wiadomość i dowiedz się więcej

Czy szukasz więcej informacji na temat it.master data simplified? Zapraszamy do kontaktu.