Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania, prosimy o kontakt.

it.DGM suite

Zoptymalizowane zarządzanie substancjami niebezpiecznymi i wysyłką materiałów niebezpiecznych

Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi wymaga wyższego poziomu obsługi ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności ze standardami prawnymi. it.DGM suite to rozwiązanie do zarządzania materiałami niebezpiecznymi w systemie SAP, które ułatwia administrację danymi dotyczącymi materiałów niebezpiecznych, zarządzanie dokumentami oraz przetwarzanie wysyłek. Rozwiązanie rozszerza standardową funkcję zarządzania materiałami niebezpiecznymi w systemie SAP, zapewniając zgodność z przepisami i weryfikację standardów regulacyjnych.

Korzyści
Funkcje
Wymagania
Materiały dodatkowe

Zgodność z przepisami

Kontrole zgodności z przepisami, dotyczącymi załadunku i pakowania

Rozbudowane mapowanie w SAP

Mapowanie wielu różnych przepisów w systemie SAP

Inteligentne drukowanie etykiet

Drukowanie na podstawie regulacji CLP oraz oznakowanie opakowań

Korzyści

Spełnienie wymagań w zakresie produkcji i przechowywania substancji niebezpiecznych

Przechowuj materiały niebezpieczne zgodnie ze wszystkimi zasadami i przepisami w sposób bezpieczny i efektywny. Rozwiązanie it.DGM suite pozwala na zarządzanie przechowywaniem materiałów niebezpiecznych w ramach istniejącego systemu SAP ERP oraz opracowanie wszystkich niezbędnych danych podstawowych materiału. Korzystanie z możliwości generowania raportów Excel, znacząco poprawia szybkość i obniża poziom błędów.

Zarządzanie kartami charakterystyki materiałów zgodnie z przepisami REACH

Twórz, zarządzaj i przekazuj karty charakterystyki materiałów zgodnie z przepisami REACH. Za pomocą it.DGM suite karty charakterystyki są automatycznie wysyłane w wymaganych odstępach czasu lub po każdym wystąpieniu aktualizacji. Dzięki cyfryzacji procesów transmisji danych, ten dodatek add-on tworzy w pełni weryfikowalne i możliwe do prześledzenia ścieżki obiegu dokumentów papierowych. Ponadto, rozwiązanie to umożliwia przekazywanie informacji, dotyczących substancji chemicznych w całym łańcuchu dostaw, dzięki czemu partnerzy biznesowi są zawsze świadomi niezbędnych środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Szybkie i bezpieczne zarządzanie wysyłką materiałów niebezpiecznych w systemie SAP za pomocą złożonych zestawów reguł

Wysyłaj materiały niebezpieczne z magazynu zarządzanego w SAP ERP lub SAP EWM, zgodnie z odpowiednimi przepisami: drogą powietrzną (IATA), morską (IMDG) lub lądową (ADR). it.DGM suite pozwala na elektroniczne przekazywanie odpowiednich danych, dotyczących materiałów niebezpiecznych przewoźnikom CEP lub spedytorom, by umożliwić im właściwą obsługę materiałów niebezpiecznych. Drukuj wszystkie niezbędne etykiety UN oraz etykiety bezpieczeństwa i korzystaj z usług ponad 200 przewoźników it.x-press w celu wysłania materiałów niebezpiecznych, w dowolnym kraju przestrzegającym przepisów IATA/IMDG/ADR.

Funkcje it.DGM suite

it.DGM suite składa się z dwóch modułów – it.DGMat oraz it.DGShip. Moduł it.DGMat jest wyspecjalizowany w zarządzaniu substancjami niebezpiecznymi i zarządzaniu dokumentami oraz zawiera interfejsy z bazami danych Chemical Check, ChemGes i EPOS. it.DGShip obsługuje wysyłkę materiałów niebezpiecznych i substancji niebezpiecznych: transportem drogowym (ADR), morskim (IMDG) i lotniczym (IATA).

Funkcjonalność it.DGShip: 

 • Wsparcie powszechnych procedur GefStoffV, PIC, ChemVerbotsV lub wytycznych RoHS
 • Przygotowanie deklaracji załadowcy dla środków transportu drogowego, morskiego i lotniczego 
 • Kontrole pod kątem odstępstw od przepisów dotyczących nadwyżki/niedoboru 
 • Kontrola zasady 1000 punktów na poziomie transportu 
 • Opracowanie i kontrola wymaganych prawnie instrukcji pakowania 
 • Kontrola zapakowanych/załadowanych materiałów niebezpiecznych 

Funkcjonalność it.DGMat:

 • Przechowywanie danych podstawowych i parametrów fizykochemicznych substancji niebezpiecznych 
 • Administracja i wysyłka dokumentów, takich jak: karty charakterystyki materiału, karty danych technicznych itp.
 • Możliwość wydawania dokumentów zgodnie z zasadą podwójnej kontroli
 • Generowanie salda klientów LZO 
 • Wyświetlanie rejestru substancji niebezpiecznych 
 • Interfejs Chemical Check / ChemGes / EPOS
 • Powiązanie z bazą danych SCIP w celu rejestracji i zgłaszania substancji SVHC na listę ECHA

Zoptymalizowane współdziałanie procesów w modułach it.DGM Suite -  it.DGShip i it.DGMat 

Enhanced management of hazardous substances, hazardous material data and safety data sheets in SAP

Wymagania

Rozwiązanie wymaga zawarcia umowy serwisowej, obejmującej usługi informacyjne i powiadomienia o zmianach, pomoc techniczną Help Desk oraz aktualizacje produktu.

Wymagania systemowe:

 • Wersja SAP ERP 604
 • Wersja SAP S/4HANA
 • System do zarządzania dokumentami (DMS), z certyfikowanym interfejsem archive link

Materiały dodatkowe

Wyślij wiadomość i dowiedz się więcej

Czy szukasz więcej informacji na temat it.DGM suite? Zapraszamy do kontaktu.