Kontaktujte nás

Máte otázky? Prosím, kontaktujte nás.

it.x-press

Optimalizované expediční procesy díky integraci služeb CEP do systému SAP

it.x-press je řešení určené pro integraci služeb CEP do systému SAP. Poskytovatelé služeb CEP a dopravci jsou elektronicky integrováni do systémů SAP ERP, S/4HANA a SAP EWM, čímž je umožněno automatizované zpracování zásilek. Začlenění více než 120 poskytovatelů služeb přináší výhody pro vaše obchodní procesy, mj. např. registraci zásilek u poskytovatelů přepravních služeb přímo v systému SAP, porovnání sazeb za přepravu a služby, a dále sledování balíků, jakmile opustí sklad.

Vaše výhody
Funkce
Požadavky
Assets

Optimalizované expediční procesy

Propojte celý přepravní proces se systémem SAP

Sledování poskytovatelů služeb CEP

Sledujte veškeré poskytovatele služeb CEP v systému SAP

Vyšší konkurenceschopnost

Větší flexibilita a méně vynaloženého úsilí v oblasti logistiky vaší společnosti

Vaše výhody

Sledujte a integrujte poskytovatele přepravních služeb v systému SAP ERP nebo SAP EWM

Řešení it.x-press umožňuje jednoduše integrovat veškeré probíhající firemní procesy do vašeho stávajícího systému SAP. Tím se eliminuje požadavek na konkrétního poskytovatele služeb nebo vnitropodnikový software. S tímto řešením můžete řídit množství přepravních úkolů z jednoho centralizovaného systému. Díky tomu získáte nejen více času na to soustředit se na svoji hlavní činnost, ale také se vám uvolní zdroje, a v konečném důsledku sníží provozní náklady.

Sledujte a zrychlujte své přepravní procesy

Vytvořením přímé vazby s poskytovateli služeb CEP a přepravci si zajistíte možnost sledovat a monitorovat manipulační proces od začátku do konce. Využívejte výhod funkcí, jak jsou např. na přání přizpůsobitelné možnosti přepravy u každého poskytovatele služeb, tisk přepravních štítků, tisk přepravních prohlášení, převádění a přenos dat a sledování zásilek. Všechny tyto funkce vám umožní zjistit stav jakékoliv objednávky tak, aby se nic neztratilo.

Získejte přesnější kontrolu nad logistickými náklady

Spravujte a kontrolujte své náklady mnohem efektivněji za pomoci řešení it.x-press. Součástí řešení je uživatelsky přívětivé rozhraní, které poskytuje jasný přehled o přepravních nákladech vašich poskytovatelů přepravních služeb. Tímto způsobem můžete přímo provádět kalkulaci přepravních výdajů u všech poskytovatelů. Agilní a intuitivní provedení řešení navíc podporuje efektivní správu všech faktur týkajících se přepravy.

Vlastnosti a funkce řešení it.x-press

 • Začlenění všech poskytovatelů služeb CEP do vašeho systému SAP ERP / EWM
 • Řízení přepravního procesu díky extrakci relevantních dat z vašeho systému ERP a jejich automatické odesílání poskytovatelům služeb CEP
 • Reportingové nástroje s různými možnostmi hodnocení pro zajištění transparentního přepravního procesu 
 • Možnosti individualizace zásilek pro zákazníky propojené s portálem pro sledování dodavatelů
 • Individuální sada pravidel pro přesnou logiku určování vašich poskytovatelů služeb CEP
 • Inteligentní zpracování dat, oznámení o zrušení, kontrola tištěných dokumentů, sledování všech přepravních procesů
 • Sledování a řízení poskytovatelů přepravních služeb ve vašem prostředí SAP
 • Zdokonalené řízení nákladů na základě intuitivní kalkulace přepravného
 • Otevřená architektura umožňující přidávat další rozšíření
 • Ochrana investic díky schopnosti řešení přizpůsobovat se novým verzím systémů SAP
 • Standardní využití systému SAP ERP pro konfiguraci a sledování
 • Rozsáhlé sledování zásilek na úrovni jednotky v rámci vašeho systému SAP
 • Splnění zákonných požadavků díky integrovaným oznámením o sledování a odeslání zásilek

 

Modulární struktura řešení it.x-press umožňující rozšířit řešení o další prvky navíc umožňuje rozšiřovat a optimalizovat složité logistické a exportní procesy dle vašich požadavků:

 • Aplikace balicí stanice ERP (ERP Packing Station Application) [it.x-packIT ERP / EWM]
 • Modul pro řízení přepravních nákladů (Freight-Cost Module) [it.x-freight charge]
 • Zobrazení seznamu sankcionovaných subjektů [it.x-checkIT]
 • Rozšíření pro přepravní váhy (Scale Adapter) [it.x-scale]
 • Fakturační rozhraní [it.x-freight invoice]

Přehled modulární struktury pro rozšíření řešení "it.x-press’, která vyhoví vašim konkrétním požadavkům na přepravu

Optimized SAP transport management and automated shipment processing with CEP integration in SAP

Požadavky

Řešení vyžaduje smlouvu o údržbě, která zahrnuje informační služby a oznamování změn, podporu Help Desku a aktualizace produktů.

Díky modulárnímu provedení je řešení it.xpress možno používat v souladu s vašimi individuálními požadavky a procesy. Potřeby týkající se vašich individuálních konzultací a licencí budou stanoveny v rámci jednodenního až dvoudenního workshopu, kde budou analyzovány vaše konkrétní požadavky a procesy.
 

Technické požadavky

 • Verze SAP ERP 600 > EHP 0 nebo
 • Verze SAP S/4HANA 1605 - 1809
 • Při integraci do EWM: Samostatný systém EWM v9.5 nebo Integrovaný systém EWM SAP S/4 EM 1709 - 1809 
   

Hardwarové požadavky

 • Tiskárna ZPL II (200/300dpi)
 • Etiketový papír 4x6"
   

Možnosti integrace: 

 • it.x-Connect Module (součást it.x-press) nebo
 • SAP PI > 7.10 SP 5 - SAP PO 7.5

Zákaznické reference

Kontaktujte nás

Hledáte další informace it.x-press? Kontaktujte nás - rádi vám pomůžeme.