Kontaktujte nás

Máte otázky? Prosím, kontaktujte nás.

it.mx direct spend portal

Zjednodušte svůj dodavatelský řetězec pomocí řešení Dodavatelský portál

it.mx direct spend portal představuje řešení dodavatelského portálu, který mohou používat jak dodavatelé, tak interní zaměstnanci jako jediný zdroj pravdivých informací a který zlepšuje spolupráci s dodavateli a umožňuje činit rozhodnutí na základě přesných informací získaných v reálném čase. Řešení pro spolupráci s dodavateli umožňuje efektivně sdílet relevantní data o dodavatelích SAP ve snadno přístupných formátech. Díky tomuto řešení mohou dodavatelé sdílet nejnovější údaje rychle a při minimálním počtu kliků v rámci online dodavatelské platformy.

Vaše výhody
Funkce
Scope a Požadavky
Assets

Snížení administrativních nákladů

Podpořte dodavatele v omezování jejich interní administrativy

Zjednodušení díky automatizaci

Redukujte manuální úkony ve vašem dodavatelském řetězci

Posílení spolupráce

Budujte a zajistěte si blízké vztahy s dodavateli

Vaše výhody

Podpořte růst dodavatelského řetězce bez zvyšování administrativních nákladů

Rozšiřování vašeho dodavatelského řetězce bez navýšení počtu zaměstnanců může být složité a omezuje růst firmy jako takové. Firmy se mohou z tohoto cyklu vymanit tím, že ze svého dodavatelského řetězce odstraní manuální procesy. Tím, že podpoříte dodavatele v tom, aby si sami obstarali data a provedli klíčové úkoly ve speciálním vyhrazeném portálu, uvolníte ruce svým interním týmům, které se budou místo manuálních úkonů věnovat aktivitám, které skutečně přináší přidanou hodnotu. Výsledkem tak bude další klíčový přínos, tj. snížení vnitropodnikových administrativních nákladů.

Intenzivnější spolupráce s vašimi přímými dodavateli

Motivujte dodavatele, aby zkvalitňovali své nabízené služby prostřednictvím online řešení pro spolupráci s dodavateli, které umožňuje rychlou výměnu dat o dodavatelích ze systému SAP a poskytuje dodavatelům přehled o klíčových údajích, které chtějí sdílet. Jestliže si dodavatelé budou moci sami opatřit data, jako jsou důležité predikce a klíčové ukazatele výkonnosti, mohou přizpůsobit své chování tak, aby vám poskytli ty nejlepší služby. A jelikož se bude jednat o informace získané v reálném čase z hlavních systémů, budou moci reagovat na aktuální charakter událostí.

Zajistěte rychlý a efektivní přenos klíčových dat do hlavních systémů

Řešení it.mx direct spend portal umožňuje vašim dodavatelům zasílat klíčová data online při minimálním počtu kliků. Tyto údaje se rychle předají na patřičná místa (v případě potřeby bude toto podléhat schválení) v rámci hlavních systémů SAP tak, aby byla zajištěna větší přehlednost v rámci celé organizace. Na základě nejnovějších dat pak bude možno činit dobře informovaná rozhodnutí. Dodavateli je poskytnut nástroj pro snadné předávání dat a internímu uživateli je dán intuitivní prostor, kde si může zaslaná data zobrazit a schválit.

Vlastnosti a funkce sady it.mx direct spend portal

 • Dodavatelé si spravují objednávky a dohody o časových harmonogramech online
 • Větší přehlednost klíčových ukazatelů výkonnosti pro dodavatele
 • Dodavatelé reagují na vydané žádosti o cenovou nabídku v rámci portálu
 • Dodavatelé si mohou zobrazit a navrhovat změny údajů o svých vlastních účtech
 • Zlepšení výkonnosti dodavatelů díky sdílení důležitých predikcí 
 • Dodavatelé mají možnost zasílat pokročilá oznámení o odeslání online 
 • Poskytnutí detailních údajů o smlouvách a jejich plnění dodavatelům
 • Strukturované předkládaní faktur dodavatelů online
 • Dodavatelé mají ve svém účtu přehled o oznámeních týkajících se kvality jejich služeb
 • Interní verze portálu pro úzkou spolupráci

Efektivní dodavatelský řetězec díky dodavatelské platformě s množstvím funkcí

The vendor portal solution for SAP supplier data, vendor collaboration and supply chain growth

Scope

Potřeby týkající se vašich individuálních konzultací a licencí budou stanoveny v rámci workshopu, kde budou analyzovány vaše konkrétní požadavky a procesy.

Požadavky

Softwarové požadavky:

 • ECC 6.0 EHP0 nebo vyšší (podmíněno minimálními verzemi SPS) 
 • S/4 HANA 1511 nebo vyšší (podmíněno minimálními verzemi SPS)

Řešení vyžaduje smlouvu o údržbě, která zahrnuje rozšíření zabezpečení a aktualizace produktů.

Zákaznické reference

Kontaktujte nás

Hledáte další informace it.mx direct spend portal? Kontaktujte nás - rádi vám pomůžeme.