Kontaktujte nás

Máte otázky? Prosím, kontaktujte nás.

it.master data simplified

Vytváření hodnoty díky zjednodušené údržbě kmenových dat v systémech SAP

Zvyšujte kvalitu dat a zlepšujte jejich správu pomocí zjednodušené a automatizované údržby dat. it.master data simplified (it.mds) představuje řešení pro rozšíření údržby vašich kmenových dat. Mnoho společností se potýká s vymezením jasných rolí a odpovědností a dále komplexních procesů pro údržbu kmenových dat v systémech SAP. Řešení it.mds vytváří stabilní strukturu pro správu dat a díky zautomatizování základních procesů přispívá k vyšší kvalitě dat, čímž vede k nižšímu výskytu manuálních chyb a celkovému snižování nákladů.

Vaše výhody
Funkce
Scope
Požadavky
Assets

Lepší kvalita dat

Lepší kvalita dat povede k prudkému nárůstu vaší produktivity

Zjednodušení a automatizace

Méně manuálních úkonů a omezení viditelných datových polí

Vylepšená správa

Vlastnictví a odpovědnost za každé pole kmenových dat

Vaše výhody

Vyšší kvalita a lepší správa dat pro prudký nárůst produktivity

Základem pro spolehlivější predikce a snižování procesních nákladů a úsporu času je dosažení vysoké úrovně kvality dat. Díky harmonizaci a synchronizaci kmenových dat pomůže řešení it.master data simplified strukturovat kmenová data ze základního business procesu a pracovních postupů (workflows), čímž se zlepší celková kvalita dat. Řešení tímto způsobem minimalizuje nesrovnalosti v datech a problémy týkající se jejich integrity, což povede k nižším nákladům a větší míře produktivity.

Omezení procesních chyb a manuálních úkonů

Řízení kmenových dat musí vycházet z centrálních standardizovaných pravidel a jasně definovaného vlastnictví v celém životním cyklu těchto dat. Mnoho společností bojuje s jasným vymezením rolí a odpovědností a s komplexními procesy údržby svých kmenových dat v systému SAP. Zmírnění těchto problémů, které se obecně projevují ve vyšší míře chybovosti, vyžaduje větší množství manuálních úkonů. Řešení it.master data simplified poskytuje společnostem možnost redukovat tyto manuální úkony související s kmenovými daty až o 90%.

Zjednodušený proces rozhodování, který vás podpoří při realizování vašich potřeb

Místo složitých technických termínů ERP si vaši uživatelé budou moci definovat specifickou terminologii pro svoji společnost, která napomůže rychlejšímu rozhodování čistě na základě konkrétních firemních potřeb. Díky podpoře pracovních postupů a jasnému přehledu všech kmenových dat v celé šíři společnosti se proces rozhodování mnohem více zjednoduší a zefektivní.

Vlastnosti a funkce sady it.master data simplified

 • Podpora pracovních postupů při vytváření, udržování a rozšiřování procesů
 • Součástí je schvalování a digitální podpis zajišťující dokonalou správu dat
 • Řešení umožňuje definovat specifickou terminologii pro konkrétní společnost 
 • Vymezení individuální logiky a závislostí mezi globálními a lokálními poli za účelem vytvoření a údržby kmenových dat
 • Řešení umožňuje definovat závislosti polí napříč objekty
 • Zahrnuje firemní pravidla stanovená pro organizační jednotky za účelem diferenciované a do jednotlivých oddílů rozdělené realizace jednotlivých činností
 • Možnost profilování pole kmenových dat pro konzistentní datové procesy 
 • Racionalizované rozhraní
 • Kompatibilní se SAP S/4HANA
 • Podpora řešení SAP pro jednotlivá odvětví a zákaznická rozšíření pro tabulky

Přehled o business procesu při nasazení řešení pro zjednodušenou údržbu kmenových dat v SAP

Enhanced and simplified master data maintenance in SAP for data quality and governance

Scope

Implementace a dodání:

 • Instalace řešení it.master data simplified prostřednictvím importu
 • Analýza aktuálního stavu používaných postupů v oblasti kmenových dat
 • Instruktáž ohledně nastavení a používání řešení it.master data simplified 
 • Konfigurace řešení za účelem podpory a rozšíření zákaznických procesů
 • Nastavení workflow za účelem podpory a správy firemních pravidel a procesů řízení kmenových dat
 • Integrace do systému/ů a migrace kmenových dat
   

it.master data simplified ECC poskytuje podporu pro:

 • Kmenový soubor materiálu
 • Záznamy s informacemi o nákupech
 • Kmenový soubor dodavatelů
 • Kmenový soubor odběratelů
 • Doplňkové objekty*
   

it.master data simplified S/4HANA poskytuje podporu pro:

 • Kmenový soubor materiálu
 • Záznamy s informacemi o nákupech
 • Obchodní partnery
   

*Doplňkové objekty (Additional Objects) je koncepce pro aplikaci pracovních postupů (workflows) na transakce kmenových dat SAP, např. předpisy a směrování (Recipes and Routing), a pro jejich správu. Tyto druhy workflow jsou spouštěny z procesů it.master data simplified.

Požadavky

Řešení vyžaduje smlouvu o údržbě, která zahrnuje informační služby a oznamování změn, podporu Help Desk a aktualizace produktů.
 

System Systémové požadavky:

 • Verze SAP ERP 606 (EHP5) a SAP NetWeaver 7.02 nebo vyšší
 • Verze SAP S/4HANA 1610

Zákaznické reference

Kontaktujte nás

Hledáte další informace it.master data simplified? Kontaktujte nás - rádi vám pomůžeme.