Kontaktujte nás

Máte otázky? Prosím, kontaktujte nás.

it.DGM suite

Optimalizované řízení nebezpečných látek a přeprava nebezpečných věcí

Nakládání s nebezpečnými látkami vyžaduje k zajištění bezpečnosti a souladu s regulačními normami vyšší úroveň podpory. Sada it.DGM představuje řešení pro řízení nebezpečných věcí ve společnosti SAP, které umožňuje snadnější evidování dat o nebezpečných látkách, snazší správu dokumentů a zpracování dodávek. Řešení rozšiřuje standardní funkci SAP pro řízení materiálů o vlastnosti pro dosažení souladu s regulačními normami a jejich ověření.

Vaše výhody
Funkce
Požadavky
Assets

Dodržování regulačních předpisů

Kontroly souladu s předpisy u nakládky a balení

Rozšířené mapování v systému SAP

Mapování různých předpisů ve vašem systému SAP

Inteligentní tisk etiket

Tisk založený na požadavcích nařízení o klasifikaci, označování a balení látek (CLP) a značení obalů.

Vaše výhody

Lokální požadavky na výrobu a skladování nebezpečných látek

Nebezpečné látky skladujte bezpečně a efektivně v souladu s všemi požadovanými předpisy a nařízeními. Sada it.DGM vám umožní řídit skladování nebezpečných materiálů ve vašem stávajícím systému SAP ERP a evidovat veškerá potřebná kmenová data o těchto materiálech. Použití exportu do Excelu navíc drasticky zvýší rychlost a sníží míru chybovosti.

Řízení bezpečnostních listů k materiálům v souladu s nařízením o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)

Vytvářejte a zajistěte řízení a přenos vašich bezpečnostních listů k materiálům v souladu s nařízením REACH. Pomocí sady it.DGM se budou bezpečnostní listy automaticky odesílat v požadovaných intervalech nebo v případě výskytu jejich aktualizace. Prostřednictvím digitalizace procesů pro přenos dat vytvoří tento doplněk zcela ověřitelné a sledovatelné papírové stopy dokládající manipulaci s vašimi dokumenty. Řešení dále umožňuje komunikovat informace týkající se chemických látek v celé šíři vašeho dodavatelského řetězce, takže si vaši obchodní partneři budou vždy vědomi nezbytných zdravotních a bezpečnostních opatření.

Rychlá a bezpečná expedice nebezpečných látek v rámci systémů SAP díky komplexním sadám pravidel

Expedujte nebezpečné zboží z vašeho skladu řízeného prostřednictvím systémů SAP ERP nebo SAP EWM v souladu s příslušnými předpisy upravujícími leteckou (IATA), námořní (IMDG) či silniční přepravu (ADR). Sada it.DGM dovoluje elektronicky přenášet veškerá relevantní data o nebezpečném nákladu vaším přepravcům využívajícím CEP nebo zasilatelům a umožňuje jim nakládat s nebezpečným nákladem v souladu s těmito údaji. Vytiskněte si veškeré bezpečnostní a UN štítky a využívejte více než 200 expresních přepravců, kteří doručí váš nebezpečný náklad v jakékoliv zemi, kde platí mezinárodní dohody IATA/IMDG/ADR.

Vlastnosti a funkce sady it.DGM suite

Sada it.DGM se skládá ze dvou modulů it.DGMat a it.DGShip. Modul it.DGMat se specializuje na řízení nebezpečných látek a správu dokumentů, včetně rozhraní na databáze Chemical Check, ChemGes a EPOS. Modul it.DGShip pak poskytuje podporu při expedici nebezpečných nákladů a látek prostřednictvím silniční (ADR), námořní (IMDG) a letecké přepravy (IATA).
 

Funkcionalita modulu it.DGShip:

 • Podporuje standardní GefStoffV, postup PIC, ChemVerbotsV nebo směrnici o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS).
 • Příprava prohlášení dopravce/odesilatele pro dopravní prostředky v silniční, námořní a letecké přepravě
 • Kontroly odchylek z hlediska regulace nadměrného / nedostatečného množství 
 • Kontrola nepřekročení množstevního limitu na přepravní jednotku (pravidlo 1000 bodů) při expedici
 • Evidence a kontrola balících pokynů požadovaných zákony
 • Kontrola zabaleného/naloženého nebezpečného nákladu
   

Funkcionalita modulu it.DGMat:

 • Ukládání kmenových dat o nebezpečných látkách a jejich fyzikálních a chemických parametrů
 • Evidence a expedice dokumentů, jako jsou např. bezpečnostní listy materiálů, technické listy, atd.
 • Možnost uvolnění dokumentů v souladu se zásadou dvojí kontroly
 • Generování záznamu o stavu těkavých organických látek pro odběratele
 • Zobrazení registru nebezpečných látek
 • Rozhraní na databáze Chemical Check / ChemGes / EPOS 

Optimalizovaná procesní interakce modulů it.DGShip a it.DGMat sady it.DGM

Enhanced management of hazardous substances, hazardous material data and safety data sheets in SAP

Požadavky

Řešení vyžaduje smlouvu o údržbě, která zahrnuje informační služby a oznamování změn, podporu Help Desk a aktualizace produktů.

Softwarové požadavky

 • Release SAP ERP 604
 • Release SAP S/4HANA
 • Řízení dokumentů vyžaduje systém pro správu dokumentů (DMS) s rozhraním na ověřený archivační odkaz

Kontaktujte nás

Hledáte další informace it.DGM suite? Kontaktujte nás - rádi vám pomůžeme.